Danh mục VFA 10 Quý 3-2018

Trong danh mục VFA 10 Quý 3.2018 không có các cổ phiếu ngành Ngân hàng và BĐS; do giai đoạn vừa qua, các cp 2 ngành này đã tăng quá mạnh, và dự đoán sẽ đi vào giai đoạn khó khăn; dù có một số cp của 2 ngành này khá tốt vẫn có thể đầu tư được.

Giá Max và Min là giá thống kê từ 1/1/2017 – 6/6/2018.

Giá mua : là giá mà nhà đầu tư có thể bắt đầu mua vào dần dần theo nguyên tắc rớt tiếp mua nhiều hơn.

Giá bán : là giá mà nhà đầu tư có thể bán ra nếu cổ phiếu đã đầu tư có những phiên tăng lại để kiếm lời và chờ giá quay về điểm “Giá mua” để mua tiếp

Ghi chú:

2 cổ phiếu SGP và HVG không nằm trong tiêu chuẩn đầu tư giá trị VFA 10; nhưng đó lá những cổ phiếu dành cho người ít tiền muốn đầu tư mạo hiểm.

Cổ phiếu HVG khá nhiều rủi ro, nhưng có khả năng tạo lợi nhuận 50% – 100% sau 6 tháng nắm giữ.

Mã CPGiáGiá MinGiá MaxGiá muaGiá bán
SSI33.918.844.330<>35
REE35.021.942.030<>36
SGP11.06.413.99<>11
MWG118.591.2135.6115<>125
GMD29.423.637.428<>32
PLX67.242.193.155<>65
GAS102.950.1136.180<>90
DPM18.016.526.118<>22
HVG3.12.78.33<>6
QNS40.039.277.740<>50
VHC62.041.777.650<>60